DZIAŁKI REZYDENCJONALNE X3 NAD SAMYM JEZIOREM

Działka (Budowlana) na sprzedaż
529 920 PLN, Pow. 2 304 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
2 304 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Sapowice , Bukowska
Numer oferty:
3396514
Cena za m2:
230 PLN
NA SPRZEDAŻ TRZY TAKIE JEDYNE CUDOWNE DZIAŁKI REZYDENCJONALNE (2304 M2, 2359 M2, 2991 M2)
NAD SAMYM JEZIOREM STRYKOWSKIM WŚRÓD DOMÓW JEDNORODZINNYCH Z ŚWIETNYM DOJAZDEM
DO AUTOSTRADY S5 I DO POZNANIA (20 MINUT SAMOCHODEM).
DZIAŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - W SAPOWICACH (GMINA STĘSZEW).

TRZY DZIAŁKI REZYDENCJONALNE DO ZAKUPU RAZEM LUB KAŻDA OSOBNO (CENA 230 PLN ZA 1 M2):
199/74 - 2359 m2 - 542 579 zł
199/75 - 2304 m2 - 529 920 zł
199/76 - 2991 m2 - 687 930 zł

• ŚWIETNA LOKALIZACJA
- w gminie Stęszew, w Sapowicach, przy ul. Bukowskiej:
- idealnie nad Jeziorem Strykowskim;
- szybki dojazd do Poznania ul. Bukowską i drogą krajową nr 32 i do węzła S5 (ok. 6 km);
- Kąpielisko w Strykowie - czyste i zadbane!
- szkoły, przedszkola, sklepy.

• ŁADNIE POŁOŻONA
- w otoczeniu jeziora, zieleni, lasów, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego;
- dojazd ulicą asfaltową;
- z dala od zgiełku i hałasu;
- tereny sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi ( w pobliżu ścieżki rowerowe, tereny spacerowe, plaże, itp.);
- blisko Zamek von Treskov, Dworek Separowo, Trzcielińskie Bagno (tu wieża obserwacyjna);

• OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNr
Uchwała:
NR IX/78/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 06 czerwca 2019 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Sapowice,
który dla terenu oznaczonego 1MNr określa m.in. następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
ustala się następujące zasady
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:
1) lokalizację:
a) jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego na każdej działce budowlanej,
b) urządzeń budowlanych;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynków gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym
budynek może być wolnostojący lub dobudowany do innego budynku,
b) obiektów małej architektury,
c) 1 kondygnacji podziemnej,
d) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 60,0 m2,
e) wiat garażowych lub ogrodowych o łącznej powierzchni do 50,0 m2,
f) dojść i dojazdów,
g) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń
planu;
3) dachy płaskie albo strome dwu- lub wielospadowe o symetrycznym kącie
nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;
4) wysokość zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej
niż 10,0 m do kalenicy,
b) budynków gospodarczo-garażowych - jedna kondygnacja nadziemna oraz nie
więcej niż 6,0 m do kalenicy,
c) wiat - do 5,0 m,
d) budowli - do 12,0 m;
5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej do 15%, lecz nie więcej niż 300,0 m2;
6) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,45;
7) powierzchnię terenu biologicznie czynną - nie mniejszą niż 70% powierzchni
działki budowlanej;
8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2 300,0 m2,
przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych
dla obiektów infrastruktury technicznej;
9) z zastrzeżeniem pkt 10 minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 miejsca
parkingowe na każdy lokal;
10) w zakresie zasad realizacji miejsc parkingowych:
a) lokalizację miejsc do parkowania na powierzchni terenu lub w garażu
w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc
parkingowych na wyznaczonych stanowiskach w przyległej drodze
wewnętrznej,
b) zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

Media w ulicy Bukowskiej - prąd, woda, kanalizacja.

Zapraszam na prezentację.

[Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.]

Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.
Nieprawidłowy adres E-mail