Kawęczynek-Borowina gm. Konstancin-Jez. 12.420 m2

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
35 900 000 PLN, Pow. 12 420 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
12 420 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Kawęczynek , Zaleśna
Numer oferty:
740031
Cena za m2:
2890.50 PLN
DZIAŁKA KAWĘCZYNEK - BOROWINA gmina KONSTANCIN - JEZIORNA.

POWIERZCHNIA 12.420 m2.

POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ LUB BLIŹNIACZEJ.

Do sprzedaży działka o powierzchni 12.420 m2 położona w miejscowości Kawęczynek Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński.

Działka położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych.

Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.

MEDIA:
· Wodociąg: Dostęp do wodociągów jest możliwy po przez rozbudowę istniejących wodociągów, od strony północnej w ul. Zaleśnej wodociąg D100, od strony południowej w ul. Prostej
wodociąg W100. Zgodnie z zapisami planu należy wybudować sieć wodociągową wyposażoną w hydranty p. pożarowe.
· Kanalizacja sanitarna: Dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwy po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch kierunkach, część działek położonych od strony południowej
mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej kD200 znajdującej się w ul. Prostej, pozostała część działek musi być podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej kS200 znajdująca się w ul. Zaleśnej.
· Gaz: Dostęp do gazu jest możliwy po rozbudowie sieć gazowej, od południa z ul. Prostej z gazociągu gn200, od strony północnej z ul. Zaleśnej z gazociągu gn90.
· Energia elektryczna: dostęp do energii elektrycznej może być zapewniona z dwóch kierunków z linii napowietrznych niskiego napięcia znajdujących się na północy w ul. Prostej i na południu w ul. Zaleśnej .

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z MPZP:
· Przez część działki przebiega linia wysokiego napięcia 110kV, dla której wyznaczono w planie strefę ochronną (z zakazem lokalizowania w niej budynków mieszkalnych ) o szerokości 29m,
· Na terenie działki znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych dla, których zostały przeprowadzone badania archeologiczne.
· Teren działki położony jest w strefie melioracyjnych urządzeń wodnych szczegółowych, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę wymagana jest uzgodnienie przebudowy w/w
urządzeń.

1.Obszar MN4
· Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej
· Jeden budynek na jednej działce ewidencyjnej.
· Garaże oraz budynki gospodarcze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
· Wskaźnik intensywności zabudowy 0.5
· Max. pow. zabudowy 2
· Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 75%
· Wysokość zabudowy 10 m
· Geometria dachów 20°-35° dwuspadowe lub czterospadowe
· Wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę 120 m²
· Kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego 60° do 160°
· Szerokość frontu działki nie mniej niż 20 m
· Na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek
· Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny
· Określona nieprzekraczalna linia zabudowy.

2.Obszar MN/U9
· Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej
· Usługi nieuciążliwe wolnostojące lub lokale wbudowane w budynki mieszkalne
· Garaże oraz budynki gospodarcze , towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej
· Jeden budynek na jednej działce ewidencyjnej.
· Wskaźnik intensywności zabudowy 0.7
· Max. pow. zabudowy 30%
· Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 60%
· Wysokość zabudowy 10 m
· Geometria dachów 20°-35° dwuspadowe lub czterospadowe
· Wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę 120 m²
· Kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego 60° do 160°
· Szerokość frontu działki nie mniej niż 20 m
· Na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek
· Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe , nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny
· Określona nieprzekraczalna linia zabudowy.

3.Obszar ZP14
· Przeznaczenie podstawowe zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji, dojazdy do działek budowlanych
· Zakaz zabudowy z wyjątkiem inwestycji celu publicznego
· Garaże oraz budynki gospodarcze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej
· Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 70%

4.Obszar KDL3
· Droga publiczna
· Droga lokalna
· Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m - 16 m

5.Obszar KDZ2
· Droga publiczna
· Droga zbiorcza
· Szerokość w liniach rozgraniczających 9 m - 16 m

6.Obszar KDD13
· Droga publiczna
· Droga dojazdowa
· Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m - 13 m

7.Obszar WS7 wody powierzchniowe śródlądowe.
· Wody powierzchniowe śródlądowe, rowy melioracyjne
· Zieleń urządzona
· Dojazd do działek budowlanych
· Budowle i urządzenia hydrotechniczne

8.Obszar WS8 wody powierzchniowe śródlądowe.
· Wody powierzchniowe śródlądowe, rowy melioracyjne
· Zieleń urządzona
· Dojazd do działek budowlanych
· Budowle i urządzenia hydrotechniczne

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena netto plus 23% VAT.

LOKALIZACJA:
Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna, ok. 5 km od Parku Zdrojowego w Konstancinie - Jeziornej.

Ok. 1 km od Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Polecam i zapraszam do obejrzenia.

GREEN HOUSE REAL ESTATE. Kontakt tel. 502-092-165.

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Nieprawidłowy adres E-mail