Kawęczynek-Borowina gm. Konstancin-Jez. 4501 m2

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
1 800 000 PLN, Pow. 4 501 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
4 501 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Borowina , Zaleśna
Numer oferty:
406769
Cena za m2:
399.91 PLN
DZIAŁKA KAWĘCZYNEK - BOROWINA gmina KONSTANCIN - JEZIORNA.

POWIERZCHNIA 4501 m2.

POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ LUB BLIŹNIACZEJ.

Do sprzedaży działka o powierzchni 4501 m2 położona w miejscowości Kawęczynek Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński.

Działka położona jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych.

Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.

MEDIA:
Wodociąg : Dostęp do wodociągów jest możliwy po przez rozbudowę istniejących wodociągów , od strony północnej w ul. Zaleśnej wodociąg D100. Zgodnie z zapisami planu należy
wybudować sieć wodociągową wyposażoną w hydranty p. pożarowe.
· Kanalizacja sanitarna : Dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwy po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej , kD200 znajdującej się w ul. Prostej.
· Gaz : Dostęp do gazu jest możliwy po rozbudowie sieć gazowej z ul. Zaleśnej z gazociągu gn200.
· Energia elektryczna : dostęp do energii elektrycznej może być zapewniona z linii napowietrznych niskiego napięcia znajdujących się w ul. Zaleśnej .

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z MPZP:
1.Obszar MN2
· Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej
· Jeden budynek na jednej działce ewidencyjnej.
· Garaże oraz budynki gospodarcze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
· Wskaźnik intensywności zabudowy 0.5
· Max. Pow zabudowy 2
· Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 75%
· Wysokość zabudowy 10 m
· Geometria dachów 20°-35° dwuspadowe lub czterospadowe
· Wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę 120 m²
· Kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego 60° do 160°
· Szerokość frontu działki nie mniej niż 20 m
· Na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek
· Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe , nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny
· Określona nieprzekraczalna linia zabudowy.

2.Obszar MN/U8
· Przeznaczenie podstawowe terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej
· Usługi nieuciążliwe wolnostojące lub lokale wbudowane w budynki mieszkalne
· Garaże oraz budynki gospodarcze , towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej
· Jeden budynek na jednej działce ewidencyjnej.
· Wskaźnik intensywności zabudowy 0.7
· Max. Pow zabudowy 30%
· Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 60%
· Wysokość zabudowy 10m
· Geometria dachów 20°-35° dwuspadowe lub czterospadowe
· Wielkość działki przeznaczonej pod zabudowę 120m²
· Kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego 60° do160°
· Szerokość frontu działki nie mniej niż 20m
· Na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek
· Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe , nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny
· Określona nieprzekraczalna linia zabudowy.

3.Obszar ZP15
• Przeznaczenie podstawowe zieleń urządzona , urządzenia sportu i rekreacji , dojazdy do działek budowlanych
• Zakaz zabudowy z wyjątkiem inwestycji celu publicznego
• Garaże oraz budynki gospodarcze , towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej
• Minimalna pow. biologicznie czynna nie mniej niż 70%

4.Obszar KDL3
• Droga publiczna
• Droga lokalna
• Szerokość w liniach rozgraniczających 10m - 16m

5.Obszar WS6 wody powierzchniowe śródlądowe.
• Wody powierzchniowe śródlądowe , rowy melioracyjne
• Zieleń urządzona
• Dojazd do działek budowlanych
• Budowle i urządzenia hydrotechniczne

LOKALIZACJA:
Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna, ok. 5 km od Parku Zdrojowego w Konstancinie - Jeziornej.

Ok. 1 km od Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Polecam i zapraszam do obejrzenia.

GREEN HOUSE REAL ESTATE. Kontakt tel. 502-092-165.

link do filmu:  https://youtu.be/GFs9jPwkyDw

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Nieprawidłowy adres E-mail